Charity Auction

Saturday 18th November

Noson Ocsiwn Clwb Golff Porthmadog
Dydd Sadwrn 18fed Tachwedd 2023

Dewch i ymuno â ni am noson allan wych, tretiwch eich hun neu eich anwylyd i un o lawer o’r eitemau canlynol sydd ar gael, neu hyd yn oed fel anrheg Nadolig perffaith. Mae rhywbeth at ddant pawb. Dyma restr o lotiau sydd ar gael hyd yn hyn, ond mae mwy o eitemau i'w hychwanegu at y rhestr:

1. Crys Cymru wedi ei arwyddo a'i fframio gan Neco Williams.
2. Crys Everton wedi'i lofnodi gan y Tîm.
3. Cig Oen Cymru Cyflawn Ffres.
4. Cap, mwg a CD Wrecsam wedi'i lofnodi.
5. Tir Wrecsam ar lechen Gymreig bur.
6. Hanner Cig Oen Cymreig Ffres
7. Crys Cymru wedi ei arwyddo gan Jo Allen.
8. 2 x Gwersi golff.
9. Egwyl penwythnos mewn fflat hunanarlwyo glan y môr, Y Towers, Cricieth.
10. Penwythnos gwersylla gyda pizza a brecwast am ddim ym Mharc Gwersylla Black Rock Sands.
11. Sesiwn tynnu lluniau teulu am un awr, gan gynnwys print 10x8.
12. Taleb bwyd £50 yng Ngwesty Woodlands Hall, Edern.
13. 2 x Tocyn Diwrnod y Teulu i Bortmeirion.
14. Bwydlen Nadolig Y Rhai Cynnar, Y Sgwar ar gyfer 2 berson x 3 cwrs.
15. Hamper Gwin Pant Du.
16. M. O. T. Am ddim - Garej Arwyn, Penygroes.
17. £40 Taleb Optegydd Alton Murphy.
18. Pâr o flychau blodau allan, ar thema'r gaeaf, wedi'u llenwi.
19. Hamper Purple Moose.
20. Coeden Nadolig, Canolfan Arddio Tremadog.

Hefyd raffl ar y noson gyda gwobrau gwych.

Diweddariadau a lluniau i ddilyn yn fuan...

Rhannwch a rhowch eich ffrindiau os gwelwch yn dda

Gellir gwneud cynigion ymlaen llaw os dymunir.

Croeso cynnes i bawb.

Mae'r holl elw'n mynd i Gronfa Elusennol Nigel Inch.Auction Night at Porthmadog Golf Club, Saturday 18th November

Come and join us for a great night out, treat yourself or a loved one to 1 of our many lots available, or even use as the perfect Christmas present. There's something for everyone. Here's a list of lots available so far, more to be added to the list :

1. Signed and framed Wales Shirt by Neco Williams.
2. Team signed Everton Shirt.
3. Whole Fresh Welsh Lamb.
4. Signed Wrexham cap, mug and CD.
5. Wrexham Ground on pure Welsh slate.
6. Half a Fresh Welsh Lamb.
7. Wales Shirt signed by Jo Allen.
8. 2 x Golf lessons.
9. Weekend break in seafront self catering apartment at The Towers, Criccieth.
10. Camping weekend with free pizza and free breakfast at Black Rock Sands Camping Park.
11. One hour family photo shoot, including a 10x8 print.
12. £50 food voucher at The Woodlands Hall Hotel, Edern.
13. 2 x Family Day Passes to Portmeirion.
14. Y Sgwar Early Bird Festive Menu for 2 persons x 3 Courses.
15. Pant Du Wine Hamper.
16. Free M.O.T - Garej Arwyn, Penygroes.
17. £40 Alton Murphy Opticians voucher.
18. Pair of outdoor, winter themed, filled planters.
19. Purple Moose Hamper.
20. Christmas Tree - Tremadog Garden Centre.

Also - raffle on the night with great prizes.

Updates and photo's to follow soon....

Reserve bids can be arranged.

Please share and tag your friends

Warm welcome to everyone.

All proceeds go to the Nigel Inch Charity Fund.
Book a Tee Time
Ready to book?

Our booking system will make it easy for you.
Course Status
Currently open
03.12.2023 08:22
View Status
With the following restrictions: Fairway Mats
Calendar
Loading the Calendar...
News
 • Junior Section
  newsthumbnail
 • Juniors Golf 6's
  newsthumbnail
 • Junior Section News
  newsthumbnail
 • Bingo's back
  newsthumbnail
 • Town Bowl Final 2022
  newsthumbnail
 • Golf 6’s yn Nefyn 23.08.2022
  newsthumbnail
 • Cyngrhair ‘Golf Sixes’ 2022
  newsthumbnail
 • Adran Ieuenctid Clwb Golff Porthmadog
  newsthumbnail